Skip to main content

Türkiye’de İnternet Konferansı Demokrasi temasıyla başlıyor !

Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet’i
tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet
teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun
dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her
yıl ulusal boyutta düzenlenen INET-TR konferansı, bu yıl 1997 yılından
sonra 2. kez, ODTÜ’de düzenlenecektir. 21-22-23 Aralık tarihlerinde
düzenlenecek olan konferans, Türkiye İnternetinin bir resminin
çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl
arandığı, internetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, ev
hanımına, emeklisine açık olduğu, işin teknik boyutunun yanında sosyal
boyutlarının da tartışıldığı bir konferanstır. Konferans tüm
yurttaşlarımıza açık ve ücretsizdir. _www.inet-tr.org.tr
_ adresinde kayıt olunması istenmektedir.

Bu yıl ‘İnternet ve Demokrasi’, ‘İnternet yasakları’, “e-Çevre: Çevre
için İnternet” konuları öne çıkmaktadır. İnternet teknolojileri yoluyla
Demokrasimizi nasıl geliştiririz, katılımı nasıl artırırız ve
yolsuzlukları nasıl önleriz konusunda Siyasal Partilerin ve uzmanların
katılacağı panel ve katılımcıların görüşlerini açıklayacağı bir forum
yapılacaktır. Bu amaçla, Siyasal Partilere interneti bu amaçla nasıl
kullanmayı düşündükleri soruları iletilmiş, partilerden gelecek cevaplar
konferans webinde yayınlanacaktır. 22 Aralık günü bir salon İnternet ve
Demokrasi konusuna ayrılmıştır. CivicWeb projesi etrafında, Türkiye’de
gençliğin İnternetle iliskisi demokrasi ve katılım boyutunda
tartışılacaktır.

Türkiye İnternetinin kanayan yarası olan İnternet yasakları konusu, 23
aralık tüm öğleden sonra, sorunun paydaşları ve uzmanlarca
tartışılacaktır. Yasakların ne kadar hukuki olduğu, Anayasa ve AİHM
kararları ışığında tartışılacak, neden yasaklanmak istenen tek bir nesne
yerine milyonlara nesne ve bağımsız kişiye ait weblerin yasaklandığı
sorgulanacak, bunu önlemenin hukuki, teknik ve örgütsel boyutları
konuşulacaktır. İnternet Yasakları mağdurları da oturumlarda yer
alacaktır. İnternet Yasakları, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü , temel
insan hakları açısından çeşitli bildirilerde incelenecektir.

Çevreye duyarlı Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve İlgili
Kurumlar, daha iyi örgütlenmek, kamuoyunu aydınlanmak, çevre
politikalarına katkı vermek için İnterneti nasıl kullanacaklarını
konuşacaklardır. Ayrıça çevreye duyarlı bilişim teknolojileri ve e-atık
konusunda tartışılacaktır. E-devlet kapısı forumunda çeşitli
mesleklerden yurttaşlar e-devleti değerlendireceklerdir.

Türkiye’de İnternet oyunları dünyasının durumu “İnternet Oyunları”
panelinde gündeme gelecektir. İnternet oyunlarının yaygınlığı, hukuku,
süreçleri, Türk kimliğinin oyunlara etkisi, oyunların yarattığı sanal
cemaatler, oyunların eğitimde kullanılması, ve internetin oyun
geliştiricilere sunduğu olanaklar bu panelde irdelenecektir.

Konferans öncesinde 21 Aralık pazar günü Ajax, PHP, Google Maps ve
Mashup, Güvenli Web, Linux gibi teknik eğitimlerin yanında yeni kurulan
üniversitelerdeki bilgi işlem birimlerini hedefleyen, bilgi ve tecrübe
paylaşımı amaçlı bir çalıştay yapılacaktır.

Konferans 22-23 aralıkta 4 paralel salonda yapılacaktır. Çeşitli teknik
seminerlerin yanında 40 kadar bildiri sunulacaktır. Bildiriler, e-devlet
uygulamaları, internetin hukuki boyutu, yasaklar ve özgürlükler,
e-öğrenme, web2.0, sosyal ağlar, oyunlar konularına yoğunlaşmıştır. ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak konferansa tüm halkımız davetlidir.