İletişim

İletişim için aşağıdaki e-posta adresimi kullanabilirsiniz. Yazdığınız e-postalara ortalama 48 saat içerisinde cevap vermeye çalışıyorum.

E-Posta: [email protected]

PGP Key: 0xc8e218e195c93b54

TwitterLinkedin, Instagram, Speakerdeck, Youtube, MediumEkşi Sözlük , Academia | Google: Arda Çetin