Monthly Archives

Kasım 2010

#sektörel

Bilişim Sektörü ve Örgütlenme (1)

Teknolojinin günden güne gelişmesi ile birlikte üçüncü dalga olarak adlandırılan bilgi çağı bildiğiniz gibi tüm dünyada yayılmaktadır. Ancak! Bu bilgi çağını geliştiren, yenileyen ve son kullanıcının hizmetine sunan bilgi ve iletişim sektörü çalışanları için aynı gelişimden söz etmemiz mümkün değildir. Geçtiğimiz aylarda IBM Türk şirketindeki grev ve sendikalaşma hareketiyle birlikte Türk bilişim sektöründe bir sendikal hareketlenme başlatılmış oldu. Bu harekete…
Arda Çetin
16 Kasım 2010