Skip to main content

Türkiye İnterneti 12 nisan Salı günü 18. doğum gününü kutluyor. Bilişim Sivil Toplum kuruluşları öncülüğünde Türkiye 11-24 Nisanı İnternet Haftası olarak kutluyor. Üniversiteler, Okullar, Bilişim Firmaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları desteği ile Türkiye’nin her köşesinde İnternet Haftası etkinlikleri yapılıyor. Bu Yıl ağırlık Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege ve Marmara’da gözüküyor. 18 yaş doğum günü pastası ise Ankara dışında, Samsun, Diyarbakır, Manisa ve İstanbul’un ardından Tunceli Üniversitesinde kesilecek.

İnternet Haftası toplumda internet kültürünü yaymak, internet bilincini yaratmak, interneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca interneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Bunu bir İnternet Şenliğine, Bilgi Toplumu, e-dönüşüm, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı bir İnternet ve Bilişim Fırtınası olarak gerçekleştirmek isteniyor. Türkiye internetinin gündemindeki konuları , özellikle , iş yaşamı, eğitim, kültür ve demokrasi boyutlarını gündeme getirmek; bireysel güvenlik, güvenli internet, sosyal ağlar, tartışmak hedefleniyor.

Gönlümüzde, her bireyin, kurumun, ben İnterneti nasıl daha iyi kullanırım, kendimi, kurumumu, ülkemi bu yolla nasıl geliştirim diye kafa yorduğu, her kamu kurumunun, kendi hizmetimi internetle nasıl daha iyi yaparım sorusunu sorduğu, bunu toplumla tartıştığı, ülkenin bir Bilim, Bilişim, İnternet Fırtınasıyla sarsılması yatmaktadır. Siyasal partilerin, yerel yönetimlerin, saydamlık, katılımcılık, demokrasi boyutlarını gündeme getirmesini, ve toplumun bunları tartışmasını bekliyoruz.

İnternet sanayi devrimi boyutlarında köklü bir değişimi temsil ediyor. İnternet hiç birimizin tahmin edemediği inovasyonları ortaya çıkarıyor. İnsanlık, Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi, Bilgiye Dayalı ekonomi gibi terimlerle tanımlaya çalıştığımız yeni bir toplum biçimine geçmenin sancılarını yaşıyor; İnternet tüm bu gelişmeleri taşıyor, temsil ediyor. İnternet bir yandan bireyi özgürleştiriyor, onu üretici ve tüketici olarak öne çıkartıyor; öte yandan dünya üzerinde geniş kitlelerin örgütlenmesini, birlikte üretmesini, birlikte hareket etmesine katkıda bulunuyor. Hiyerarşik yapıları yıkıyor; sınırları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor; zaman ve mekanın etkisini azaltıyor. Bunun sonucunda bazı sektörler de çok ciddi değişimler söz konusu. Bilgi bir üretim faktörü oldu. Temel zenginlik kaynağı, bilim, teknoloji ar-ge ve inovasyon oluyor. Ulusların asıl zenginliklerinin yetişmiş yurttaşlarının beyinlerinde bilgi olduğu ortaya çıkıyor. Dünya yurttaşları, daha özgür, daha saydam, daha katılımcı bir dünya istiyor; refahtan daha fazla pay istiyor. İnternet bunları kendiliğinden sağlamıyor ama ortam sağlıyor, hızlandırıyor.

Dünya Nerede, Türkiye Nereye Gidiyor ?
Bugün 2 milyarı aşkın insan internet kullanıcısı. İnternete kayıtlı bilgisayar sayısı 818M(Milyon). 313 M web var. 120M’sı uluslarası, toplam 205M kadar alan adları var. Blog ve video sayısının yüz milyonlar ölçüsünde olduğunu biliyoruz. . Türkiye’ye gelince 30 milyon civarında kullanıcı olduğunu düşünüyoruz. İnternet kullanım istatistikleri ciddi bir sayısal bölünmeyi ifade ediyor. Internete kayıtlı bilgisayar 4 milyon rapor edildi. .TR altinda 250 bin alan adı var. Yurt dışında da 1 milyona yakın bin var. Yurt içinde ve dışında blog ya da web sayfası olanların milyonu aştığını tahmin ediyoruz.

Türkiye Gemisi Rotasını Bilgi Toplumuna henüz döndüremedi!
Türkiye İnternetinde çok başarılı unsurlar var. Pek çok bakımdan dünya ortalamasını yakaladık. Finans ve bazı e-devlet uygulamalarında Avrupanında ilerisindeyiz. Ama, kullanım, fiyatlar, serbestleşme, ve çeşitli Bilgi Toplumu İndekslerinde OECD ve Avrupa içinde epey geriyiz. Kabaca değerlendirirsek; dünya ortalamasını yakaladık ama, Avrupa ortalamasını yakalayamadık. Örneğin, Birleşmiş Milletler e-devlet indeksinde 192 ülke arasında 69 konumdayız. Dünya ekonomik forumnun Bilgi Toplumu indeksinde sürekli geri gidiyoruz: 55/127, 61/134, 69/133 (133 ülke arasında 69.). Dünya rekabet indexinde 69/139 durumdayız. Toplumsal cinsiyet indeksinde 105/115, 121/128, 123/130, 129/134, 126/134. OECD istatistiklerinde ya en sonuncuyuz yada sondan ikinciyiz. AB 27+ listesinde cogunlukla sonuncu yada sondan 2. yada 3. oluyoruz. Düzenli internet kullananlar %25 civarında. TUİK verilerine göre %58 hiç internet kullanmadı. Bu kırsal kesimde kadınlar için %85 gibi yüksek.

İnternet Haftasında benim içinde bulunduğun bir ekip sırasıyla Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Erzurum, Ardahan, Batman ve Mardin’i dolaşacak, seminer ve konferanslar verecek. İzmir ve Manisa’da yoğun etkinlikler yapılacak. İstanbul’da Galatasaray Üniversitesinde TEKIL Konferansı, Yıldız Teknikte Internet Yasakları ve Girişimcilik Paneli yapılacak. Ayrıca Kocaeli, Bursa, Uşak, Osmaniye, Kahraman Maraş, Sinopve Ankara’da etkinlikler yapılacak. Yurttaşlarımız, internethaftasi.org.tr adresiden etkinliklerin listesini bulabilir, forumlarda görüşlerini paylaşır, öneri ve eleştirilerini kamuoıyuna sunabilir. Yapılacak tüm etkinlikler, herkese açık ve ücretsizdir.

İnternetden Korkmayın, onu ciddiye Alın!
Tüm Yurttaşlarımızı, aktif olarak İnternet Haftasına katılmaya davet ediyoruz. Evde, okulda, iş yerinde İnterneti konuşun tartışın. İnternetden Korkmayın! Onu öğrenin! Olanaklarını ve olası risklerini öğreninin. İnterneti kendinizi geliştirmek, işinizi geliştirmek, daha iyi yapmak, daha iyi dünya vatandaşı olmak için kullanın. Nasıl elektriği, telefonu sorgulamadan kullanıyorsanız, interneti de aynı ölçüde doğal, yaşamın bir parçası olarak kabul edin. Kendinizi özgürleştirmek, yenilemek için kullanın. Demokrasiyi geliştirmek, bir yurttaş olarak katkınızı göstermek için kullanın, toplumsal katılım ve denetim için kullanın. Bildiklerinizi, düşündüklerinizi, öneri ve eleştirileirinizi paylaşmak için kullanın .

İnternet, insanlığın gelişmesinde önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Gelişme, dünya ile bütünleşmek, AB’ye girmek isteyen, özgür bireylerin oluşturduğu, çok renkli ve çok sesli bir Türkiye için vazgeçilemez bir araçlar bütünüdür. Gelin, İnterneti kalkınmamızı hızlandırmak, demokrasimizi geliştirmek, ortak aklımızı oluşturmak, bireyler olarak kendimizi geliştirmek, birlikte üretmek için kullanalım.

Doğum Günün Kutlu Olsun İnternet !
internethaftasi.org.tr

Kaynak: Mustafa Akgül

 


Sivil Toplum Örgütünüz için Dijital İletişim Danışmanlık Hizmeti için bize ulaşabilirsiniz.

    Ad Soyad *

    E-Posta *

    Telefon

    Teklif Almak İstediğiniz Web Sitesi ve /veya STÖ Adı